Prawa autorskie

MOVIESEARCH NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

1. Administratorem STREFAKINA jest Dawid Hreśka, Bańska Niżna ul. Migle 3.

2. Właściciel STREFAKINA dokłada najwyższych starań, by wszelkie treści dostarczane przez ten portal nie naruszały praw osób trzecich. W szczególności zaś, zgodnie z najlepszą wiedzą właściciela STREFAKINA, materiały udostępniane na stronie są materiałami, których wykorzystanie w ramach STREFAKINA nie narusza prawa autorskich osób trzecich (linking), a usuniecie materiałów ze strony źródłowej usunie materiał także w STREFAKINASTREFAKINA nie przechowuje (hostuje) tych materiałów. Dodatkowo, właściciel STREFAKINA na bieżąco monitoruje udostępniane treści.

3. W przypadku, w którym udostępnione materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzech właściciel STREFAKINA niezwłóczenie blokuje te materiały i uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie.

4. Wszelkie wiadomości związane z ewentualnym naruszeniem praw osób trzecich należy kierować pisemnie na  adres e-mail [email protected]strefakina.pl.