Dane osobowe

STREFAKINA
NOTA O DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarza Dawid Hreśka, Bańska Niżna ul. Migle 3

.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie Państwa adres email. Celem
przetwarzania danych osobowych jest tworzenie oraz obsługa konta umożliwiającego
korzystanie z funkcjonalności STREFAKINA.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie tworzonego konta jest umowa o
świadczenie przez naszą spółkę usługi wyszukiwarki materiałów wideo. Przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne do podjęcia powyższych działań. Podanie danych jest
niezbędne do realizacji przez naszą spółkę usług, przy czym korzystanie z tych usług
jest dobrowolne. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez okres
świadczenia przez naszą spółkę usług, zaś po tym czasie przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Mają Państwo prawo do żądania od naszej firmy dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa uprawnień zachęcamy do
kontaktu z naszą firmą pod adresem email [email protected]strefakina.pl